VERSENYSZABÁLYZAT 

BRILLANTE – 2023 

Hungarian Spirits Award 

Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny 

A verseny kiírója, rendezője: Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft. Versenyigazgató: Lovassy György, Adamik Anikó 

 1. A verseny célja: 

a pálinka, mint Hungarikum népszerűsítése 

a kulturált pálinkafogyasztás népszerűsítése 

a versenyen résztvevő pálinkák/párlatok értékelése, minőség javítása, a termelők saját  eredményeinek közlésén keresztül 

a minőségi pálinkát főző kereskedelmi főzdék, a bérfőzetők, és a magánfőzők  munkájának szakmai elismerése 

egy kiemelt társadalmi esemény létrehozása, amely a pálinkás társadalmat kívánja  összefogni, és támogatni emberi kapcsolatok és szakmai tapasztalok révén  

 1. A verseny meghirdetésének köre: 

határon innen és határon túli kereskedelmi főzdék, bérfőzetők és magánfőzők 

III. A verseny lebonyolítása: 

Jelen szabályzatban rögzítettek szerint történik.  

 1. Versenykiírás: 

A verseny kiírója köteles 2023. február 14-ig a Versenyszabályzatot közzétenni a  www.gyulaipalinkafesztival.hu honlapon.  

 1. Nevezési időszak: 

2023. február 13. (hétfő) és 2023. április 14. (péntek) 18.00 óra között

 1. Nevezés: 

Nevezni a www.gyulaipalinkafesztival.hu honlapon, a Brillante – 2023 menüpontban történő  regisztrációval lehet.  

Nevezési minta: 

Kereskedelmi főzdék 3×0,35 vagy 2×0,5 liter, bérfőzető és magánfőző kategóriában fajtáként minimum 1×0,35 liter versenymintát kell beküldeniük. Amennyiben aranyérmes lesz az indított  tétel, és részt kíván venni az ünnepélyes eredményhirdetés gálán, abban az esetben kiírónak  joga van a beküldött mintán túl még egy 0,35 l-es üveget bekérnie. Egy versenyző tetszőleges  számú tétellel indulhat. 

A beküldött mintán fel kell tüntetni a készítő nevét, az alapanyag gyümölcsfaj (esetleg fajta)  megnevezését, az alkoholfokát, az évjáratot és amennyiben ágyas, vagy hordóban érlelt  termékről van szó, ennek megnevezését. A verseny kiírója a benevezett termékeket joga van  rendezvényen megjeleníteni, kóstoltatni közönség számára, így javasolt annak reprezentációra  alkalmas kiszerelésben beküldeni.  

A beküldött mintát a törvényi előírásoknak megfelelően származási igazolással, vagy annak  másolatával együtt kérjük beküldeni. 

A versenytételeket a következő címekre kell eljuttatni:  

 1. Személyesen, futárszolgálattal vagy postai úton: 

Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft. 

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 79. (Kápolna utca és Szarvasi út sarkán, a Bora  Italkereskedés emeleten található szervezőiroda) 

 1. Személyesen: 

Adamik Anikó 

Tel.: +36 20 222-11-65 (telefonon előre egyeztetett időpont és helyszín) 2481 Velence  

8154 Polgárdi 

Beérkezési határidő: 2022. április 14. péntek 18.00 óra 

Nevezési díjak: 

„A1” Kereskedelmi főzdék:  

1-4 minta: 5.000 Ft+áfa vagy 20 EUR mintánként 

5-9 minta: 4.500 Ft+áfa vagy 18 EUR/ mintánként 

10 minta felett: 3.500 Ft+áfa vagy 14 EUR/ mintánként. 

„B1” Bérfőzetők és „B2” Magánfőzők kategóriában: 

1-4 minta: bruttó 5.000 Ft vagy 15 EUR/ mintánként 

5-9 minta: bruttó 4.500 Ft vagy 14 EUR/ mintáként 

10 minta felett: bruttó 3.500 Ft vagy 11 EUR/ mintánként.  

A nevezési díj befizetése feljogosítja a nevezőt a versenyben való részvételre. Az  eredményhirdetéssel egybekötött állófogadáson és pálinkakóstolón való részvételnek  kiegészítő részvételi díja van, melyet a rendezvény előtti regisztráció alkalmával lehet  befizetni.  

Befizetés: legkésőbb a minta átadásával együtt készpénzzel, illetve előzetesen átutalással a  Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402609- 50526686-90901029 számú bankszámlájára. Kérjük a közleményben feltüntetni: nevező neve  + nevezési díj. Számlát a nevezési díj beérkezése után állít ki a szervező. 

VII. A versenyben való részvétel feltételei: 

elektronikus regisztráció a nevezési lap hiánytalan és pontos kitöltése az  elektronikus felületen vagy hagyományos módon személyesen, illetve telefonon  előre egyeztetett időpontban.  

a szükséges származási igazolások csatolása/feltöltése 

a nevezési díj befizetése a határidőig 

a minták beérkezése a határidőig 

Magyarországról érkező nevezések esetén a versenyen a jövedéki adóról és a jövedéki termékek  forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. Tv. ( Jöt. szerinti) és a 2016.  évi LXVIII. törvény (a jövedéki adóról) szóló törvények szerinti kereskedelmi pálinkafőzdék,  bérfőzetők és magánfőzők egyaránt részt vehetnek a versenyszabályzatban foglaltak  elfogadásával, a nevezési felület teljes körű kitöltésével, egyidejűleg a nevezési díj  befizetésével.  

„A1” Kereskedelmi célú főzdék: 

Nevezni kereskedelmi célú főzdéknek az elfogadott, 2008. évi LXXIII. számú pálinka 

törvényben pálinkának minősülő készítményekkel illetve megfelelő engedély megléte esetén  egyéb párlatokkal lehet. A nevezett pálinkák és párlatok eredetét, adózott voltát törvényesen  igazolni kell.  

Kereskedelmi célú főzde: Jöt. szerinti szeszfőzde, kereskedő, előírt okmánnyal: a  kereskedelmi szeszfőzde engedélyese szabadforgalomba bocsátott, zárjeggyel ellátott,  adózott terméket nevezhet, amelynek eredetét, származását a pálinkaverseny  rendezőjének nevére kiállított egyszerűsített kísérő okmánnyal (EKO) és zárjeggyel  igazolja.  

„B1” Bérfőzetők és „B2” Magánfőzők: 

Nevezni a 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) 3-4. és a 19-21. pontjában foglaltaknak  megfelelően a 110/2008/EK rendeletben gyümölcspárlatnak minősülő készítményekkel lehet. 

A gyümölcspárlatok eredetét törvényesen igazolni kell.  

„B1” Bérfőzetők/Jöt. szerinti bérfőző, a 66.§ (6) szerinti egyszerűsített kísérő okmánnyal/ „B2” Magánfőzők/ a vonatkozó jogszabályok szerint/ 

 1. előtt előállított párlat esetén a jöt. szerinti magánfőző a 67/A § (3) szerinti származási  igazolvánnyal, illetve a 67/A. § (7) bekezdésében előírt önkormányzati bejelentésről, valamint  a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolást kell a  magánfőzetőnek benyújtania. 2016-tól előállított párlat esetén a párlat adójegy meglétét kell  igazolni. 

A felsorolt okmányok másolati példányát át kell adni a verseny rendezőjének. 

A „B1” Bérfőzetők és „B2” Magánfőzők kategóriában indulók a vonatkozó jövedéki szabályok  szerint nevezhetnek, a versenyszabályzat szerint. A versenyszabályzat elfogadásával a  magyarországi nevező nyilatkozik arról is, hogy a minta Magyarországon termett gyümölcsből  van, itt cefrézték, főzték, és hozzáadott cukrot nem tartalmaz.  

„Bérfőzető: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki a tulajdonában álló  gyümölcsből (gyümölcsből származó alapanyagból) állíttat elő bérfőzött párlatot” 

„Bérfőzött párlat: adóraktárban a bérfőzető alapanyagából a bérfőzető részére előállított  párlat.” 

„Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely  tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter  űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által  végzett előállítása.” 

„Magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló  gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában  álló desztilláló berendezéssel rendelkezik.”

„Párlat: a – nyers párlat kivételével – 2208 20 29, 2208 20 89, 2208 90 33, 2208 90 38, 2208  90 48, – a calvados kivételével – 2208 90 71 KN- kód szerinti termék, továbbá a 2208 90 56 és  a 2208 90 77 KN-kód szerinti termékek közül a seprőpárlat. „ 

Külföldi nevezések esetén: 

Külföldi nevezők esetében a Jöt. rendelkezéseit alapul véve más Európai Unió tagállami  szeszfőzdék, adóraktárak tagállami kereskedők szabadforgalomba bocsátott párlattal  nevezhetnek, amit egyszerűsített kísérőokmánnyal adhatnak át a verseny szervezőjének.  Harmadik ország esetében a gazdálkodó árumintaként küldheti el a nevezett párlatot, amelyet  a vámkezelésről kiállított okmány igazol. A gazdálkodók által párlatversenyre nevezett minta  nem kereskedelmi áruként (árumintaként) behozott terméknek minősül, amelyre a Jöt. 73. § (2)  b) pontja alapján nem kell zárjegyet felhelyezni. A tagállami magánszemélyek esetében a  92/83/EGK Irányelv alapján a tagállamok által kialakított nemzeti jövedéki szabályozás az  adott tagállam területére vonatkozik. A nevezett külföldi magánszemély a versenyszabályzat  elfogadásával nyilatkozik arról, hogy mindenben megfelel a saját nemzeti jövedéki  szabályozásának, és az általa az ottani jogszabály szerinti származási igazolást kell mellékelje  a nevezéshez. 

A fent megnevezett kategóriáknak nem megfelelő nevezők mintái, valamint nem megfelelő  termékek nevezéskor elutasításra kerülnek! Az esetleg már átutalt nevezési díjak a banki költségek levonása után visszafizetésre kerülnek. 

Az érzékszervi zsűrizés időpontja: 2023. április 21-22. (péntek-szombat) Helyszín: Panoráma Hotel – Étterem, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 84. 

Kérdéseikkel kapcsolatban keressék Adamik Anikó a +36/20/222 11 65-es telefonszámon vagy  az aniko.adamik@gyulaipalinkafesztival.hu e-mail címen.  

Eredményhirdetés időpontja és helye:  

2023. május 27. szombat 14.00 óra 

Gyula, Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont Stefánia szárny  Az ünnepélyes eredményhirdetésen való részvétel előzetes regisztrációhoz és  részvételi díjhoz kötött, melyre a díjazottak értesítése után nyílik lehetőség  

VIII. A minták átvétele, szortimentbe tétele: 

A verseny teljes menete számítógépes rendszerre épülve bonyolódik le, gyakorlatilag kizárva a 

szubjektív elemeket. 

A kiíró székházában a beérkezett mintákat nyilvántartásba veszik, illetve azonosítják az  elektronikus nevezési lapon feltüntetett adatokkal, a szortimentbe tétel helyességével.  Mindegyiket titkosított azonosító kódszámmal látja el a számítógépes rendszer. Ez a szám a  beérkezési sorrend szerint rögzíti a mintákat. A palackokra ráragasztják ezt a számot.  Ellenőrzik, hogy a tételek megfelelnek-e a kiírás feltételeinek, stb., és szükség esetén felveszik  a kapcsolatot a beküldővel az esetleges hibás, nem egyértelmű adatok helyesbítése, tisztázása  érdekében. A regisztráció lezárása után a rendszer kóstolási sorrendbe állítja a mintákat, ezután  minden minta megkapja a kóstolási sorszámát. Összegyűjtik a bizonylatokat és a nevezési  díjakat

 1. A szakértői zsűri bírálatának menete és módja: 

A zsűri tagjai nemzetközileg és országosan is elismert pálinkabírálók közül kerülnek ki a  versenyigazgató felkérése alapján. A zsűrizésben csak azon személyek vehetnek részt, akik  alkalmasak az elfogulatlan, korrekt bírálatra, megfelelő kondícióban vannak. A bíráló személyt  orvosi vizsgálatra kötelezheti a verseny kiírója. A bírálók az érzékszervi zsűrizés napján  egészségesen kötelesek megjelenni (munkaképesen és cselekvőképesen). A bíráló felső légúti  hurut, allergiás rhinitis, egyéb akut és idült érzékszervi megbetegedése esetén, amely során  romlik a szaglás, ízlelés, nem vehet részt a zsűrizésben.  

A zsűribe való bekerülés feltételei: az igazolt bírálói tapasztalat, korábbi elismert versenyeken  való bírálói tapasztalat, korábbi bírálói képzésen sikeres vizsga.  

Az érzékszervi zsűri tagjait a verseny főszervezője hívja meg, a versenyigazgató írásos  javaslatának ismeretében. 

A bírálat menete: 

A bírálatban résztvevő zsűritagok a minták előkészítésében nem vehetnek részt, a mintákról  csak a zsűrizés alatt rendelkezésükre bocsátott alábbi információkkal rendelkezhetnek:  

– minta megnevezése (korlátozva a gyümölcs fajára, releváns esetben fajtára) – alkoholtartalom kategóriája (<48% V/V vagy >=48% V/V ) 

– gyümölcsfajta, ágyas vagy nem, strong vagy nem,  

– hordóban érlelt vagy nem, 

– verseny sorszáma 

A minták a bírálóktól teljesen elkülönített teremben vannak sorrendbe téve, a titkosság betartása  érdekében. Oda a bírálatban résztvevő személy a bírálat előtt és közben nem mehet be! Erről a  szervező gondoskodik, és a versenyigazgató felügyeli.

A versenyigazgató köteles ellenőrizni a személyi feltételeket, valamint azt is, hogy az előkészítő  helyiség, a bírálóhelyiség, továbbá a felhasználásra kerülő eszközök megfelelnek-e az előírt  követelményeknek. Ha nem, akkor felfüggeszti a bírálatot. 

A számítógépes adatbázisra építve, a versenyigazgató ütemezésére kapják meg a tételeket a  bírálók. A verseny menete kizárja, hogy egy zsűritag általa készített, vagy érdekeltségi  körébe tartozó termékmintát kapjon bírálatra. 

Minden mintát egyszerre 5 fő kóstol meg párhuzamosan, egymástól függetlenül. Ha az 5-ből 4  ember véleménye megegyezik – azaz van bizottsági konszenzus, ami legalább 2 gyorskóstoló  értékelésével, akkor a minta értékelése befejeződött. Amennyiben nagyobb az eltérés, a minta  a csúcs zsűrihez kerül, ahol újabb 2 fő értékeli. A döntést a csúcs zsűri hozza meg. 

A zsűri a mintákat 100 pontos rendszerben értékeli, illetve szöveges értékelést alkot a  termékről. A nevezett pálinkák, párlatok eredményeinek rögzítése elektronikusan a zsűritagok által, az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett Quintessence verseny részére kidolgozott  egyedi számítógépes szoftver segítségével történik.  

A versenyzők az eredményhirdetést követő 15 napon belül kapják meg a minta minősítéséről  készült bírálati lapot, benne a pontozás szöveges értékelésével.  

Bírálólap: 

Az értékelés az Ongai Kulturális Egyesület által kidolgozott 100 pontos bírálati rendszerben  történik, ahol az eddigi fő bírálati szempontok alkategóriákra vannak osztva, melyek eltérő  nagyságú pontszámokkal jelzik a pálinka/párlat adott „rész-funkcionális” értékét. Ezek a  következők: 

 1. Illatolás (szaglás) 

technológiai tisztaság 

intenzitás 

gyümölcskarakter 

tartósság (szárazpróba) 

 1. Ízlelés (zamat) 

technológiai tisztaság 

intenzitás, tartósság 

gyümölcskarakter 

szájérzet 

III. Harmónia (komplexitás) 

A pontozás során csak egész pontszám adható.

Éremhatárok: 

Arany (kiváló) 89 – 100 pont között 

Ezüst (kiemelkedő) 79 – 88 pont 

Bronz (jó, átlagos) 69 – 78 pont 

Kisebb hibák 58 – 68 pont 

Hibás 57 pont alatt 

Egyéb feltételek: 

Az a személy, aki a minták szállításában, raktározásban, előkészítésében, felszolgálásban  közreműködik, nem lehet a szak-, illetve a csúcs zsűri tagja.  

A bírálat ütemét és a zsűrik beosztását, a szüneteket a versenyigazgató határozza meg és követi  figyelemmel. 

A versenyigazgató a zsűrit szükség szerint átrendezheti, a verseny ütemén változtathat. 

Szükség esetén az érintett bizottsági tagot a versenyigazgató pihenteti, esetleg mentesíti a  további bírálat alól.  

A versenyigazgatónak nincs jogköre felülbírálnia a zsűrik vagy a csúcs zsűri pontozását.  

Az aranyérmes mintákból kategóriánként az 5 legmagasabb pontszámot elérő vesz részt a  győztes – Champion illetve Kategóriagyőztes – tételek kiválasztásában. A kiválasztás azon  bírálók véleménye alapján történik, akik nem neveztek a versenyen, illetve nem tartoznak  egyetlen párlat érdekeltségi körébe. Névtelen, elektronikus szavazással történik a verseny  végén. 

Szavazategyenlőség esetén új szavazást kell végezni a 2 legtöbb szavazatot kapott termékre. Ha  ez után is megegyezik a szavazatok száma, akkor a versenyigazgató páratlan számú bírálóból  álló csoportot állít fel és megismétli a szavazást. 

A csúcs- és szakmai zsűri tagjait napi díj, szállás, teljes ellátás illeti meg.  

A verseny lezárásig minden adatgazda köteles az adatokat kizárólag csak a feladata  elvégzéséhez használni, kívülálló személy részére kiadott adat, vagy információ büntetőjogi  következményeket vonhat maga után! 

Nyilatkozni a versenyről, az eredményekről csak a kiíró engedélyével lehet. 

 1. A Versenyigazgató további feladatai: 

A verseny szakmai irányítása, tisztaságának, a szabályzat szerint történő  lebonyolításának garantálása. 

A zsűri létszámának meghatározása.

A mintacsoportok kiosztása a bíráló zsűriknek. 

Ügyeli a bírálat helyes lefolytatását, valamint azt, hogy a bírálók ne egyeztessék, ne  befolyásolják egymás véleményét a bírálat során. 

Az eredmények helyes rögzítésének, értékelésének ellenőrzése. 

A verseny kategóriák meghatározása, melyekben kategória győztes hirdethető. A végső eredmények hitelesítése. 

A versenyben résztvevő termékek anonimitása megőrzésének ellenőrzése, az  eredmények kihirdetéséig. 

 1. A versenyre benevezett párlatok/pálinkák minősítése: 

Minősítések, érmek, oklevelek: 

Bronz 

Ezüst 

Arany 

Champion / Kategóriagyőztes 

Azokból a kategóriákból lesz választva, amelyeket a kiírt fő kategóriákon belül a nevezett  mintaszámok alapján a versenyigazgató javaslatára a szervező meghatároz. A kiíró valamennyi  benevezett mintánál, nevezőnél ellenőrizheti a tétel nagyságot, a minőség azonosságát és  származását. Amennyiben eltérést talál a nevezésben megadott adatokhoz képest, jogában áll a  díjat nyilvánosan visszavonni és a visszavonás okát is nyilvánosságra hozhatja.  

Fődíjak: 

„A” kategória 

Legjobb Kereskedelmi Pálinka  

a Champion díjas – ha ilyen nem lenne, akkor az aranyérmesek közül a legmagasabb  pontszámot elértek közül elektronikus névtelen szavazással, egyszerű többséggel.  Legeredményesebb Kereskedelmi Főzde (lsd. lentebb)  

„B” katergória 

Legjobb Bérfőzetett Párlat 

a Kategóriagyőztes bérfőzetett párlatokból – ha ilyen nem lenne, akkor az  aranyérmesek közül a legmagasabb pontszámot elértek közül elektronikus névtelen  szavazással, egyszerű többséggel.  

Legeredményesebb Bérfőzető (lsd. lentebb)

Legeredményesebb Bérfőzde 

Legjobb Magánfőzött Párlat 

a Champion díjas magánfőzött párlatokból – ha ilyen nem lenne, akkor az  aranyérmesek közül a legmagasabb pontszámot elértek közül elektronikus névtelen  szavazással, egyszerű többséggel. 

Legeredményesebb Magánfőző (lsd. lentebb) 

Az év meggy pálinkája/párlata 

A fődíjak (Legjobb Kereskedelmi Főzde, Bérfőzde, Legjobb Magánfőző) pontszámítása: 

Minden versenyző 6 termékkel vehet részt a fődíjak közül a Legjobb Kereskedelmi Főzde, Legjobb Bérfőzető, és Legjobb Magánfőző címért. A nevezők tetszés szerinti mintaszámmal  nevezhetnek, de csak az alábbi kategóriákban egy-egy, a legnagyobb pontszámot kapott  termékük vehet részt. 

Kajszibarack 

Szilva 

Almatermésűek termékcsoport  

Szőlő- és törkölypálinka termékcsoport  

Bogyós és vadon termő gyümölcsök  

Fenti kategórián kívüli bármely kategóriában benevezett termék 

A pontszámítás alapja, a zsűri értékelése szerinti pontszámok. A számítás módja, a megadott  hat kategóriában szereplő kategóriánként 1, a legnagyobb pontszámú termékek összege adja a  végső verseny pontszámot. A legtöbb pontot szerző Kereskedelmi főzde, Bérfőzető, vagy  Magánfőző nyeri el a címet. Pontegyenlőség esetén az a termelő nyeri el a címet, akinek több  terméke érte el a Champion díjat. 

Ezen kívül kihirdetésre kerül a Legeredményesebb Bérfőzde cím is. 

A szervezők fenntartják a jogot egyéb különdíjak kiadására a fent említett díjakon felül más  szervezetek felkérése esetén. 

A 2023-es évben is lehetőség lesz arany-,  

ezüst-, bronz- és champion és fődíjas  

éremcímkék rendelésére. Erről részletes  

tájékoztatást az eredményhirdetést követően  

fog küldeni a verseny kiírója.  

XII. A verseny nyilvánossága: 

A kiíró törekszik arra, hogy a verseny a lehetőségekhez mérten a legnagyobb publicitást 

élvezze. A szakmai zsűrizést úgy szervezi meg, hogy azt bárki megtekinthesse, de nem  zavarhatja a bírálók munkáját! 

Az eredményhirdetésre 2023. május 27-én kerül sor Gyulán, ünnepélyes díjátadó keretében, a  lehető legnagyobb sajtónyilvánossággal. A díjátadón lehetőség kívánunk biztosítani az  aranyérmes termékek megismerésére, szakmai tapasztalatcserére.  

Mindazonáltal célszerű az egységes véleménynyilvánítás céljából a következőket leszögezni: 

Az egész versenyről hivatalos tájékoztatást csak a kiíró adhat. A verseny szakmai kérdéseiről  pedig a versenyigazgató, de csak az eredmény kihirdetését követően.  

A versenyről, vagy annak lebonyolításáról egyéb résztvevők, vagy érintettek csak az általuk  képviselt gazdasági, állami vagy társadalmi egység nevében nyilatkozhatnak, a  versenyszabályzat előírásainak betartása mellett. 

A versenyre nevezők, a mintájuk beadásával tudomásul veszik, hogy a versenyen elért  pontszámukkal, eredményükkel szemben reklamációnak nincs helye. 

A versennyel kapcsolatos minden jog a kiírót illeti meg.