VERSENYSZABÁLYZAT 

Brillante – 2021

Hungarian Spirits Award

Bér- és Magánfőzők versenye

 

A verseny kiírója, rendezője:             Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft.

Versenyigazgató:                               Lovassy György, Adamik Anikó

 

I.  A verseny célja:

 • a pálinka, mint hungarikum népszerűsítése
 • a kulturált pálinkafogyasztás népszerűsítése
 • a minőség javítása, a termelők saját eredményeinek közlésén keresztül

II.  A verseny meghirdetésének köre:

 • határon innen és határon túli bérfőzetők és magánfőzők

III.  A verseny lebonyolítása:

Jelen szabályzatban rögzítettek szerint történik.

IV.  Versenykiírás:

A verseny kiírója köteles 2021. április 19-ig a Versenyfelhívást és a Versenyszabályzatot közzétenni a www.gyulaipalinkafesztival.hu honlapon.

 

 

V.  A versenyben való részvétel feltételei:

 „B1” Bérfőzetők és „B2” Magánfőzők:

Nevezni a 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) 3-4. és a 19-21. pontjában foglaltaknak megfelelően a 110/2008/EK rendeletben gyümölcspárlatnak minősülő készítményekkel lehet.

A gyümölcspárlatok eredetét törvényesen igazolni kell.

 

 

 

„B1” Bérfőzetők/Jöt. szerinti bérfőző, a 66.§ (6) szerinti egyszerűsített kísérő okmánnyal/

„B2” Magánfőzők/ a vonatkozó jogszabályok szerint/

 1. előtt előállított párlat esetén a jöt. szerinti magánfőző a 67/A § (3) szerinti származási igazolvánnyal, illetve a 67/A. § (7) bekezdésében előírt önkormányzati bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolást kell a magánfőzetőnek benyújtania. 2016-tól előállított párlat esetén a párlat adójegy meglétét kell igazolni.

A felsorolt okmányok másolati példányát át kell adni a verseny rendezőjének.

A „B1” Bérfőzetők és „B2” Magánfőzők kategóriában indulók a vonatkozó jövedéki szabályok szerint nevezhetnek, a versenyszabályzat szerint.

„Bérfőzető: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki a tulajdonában álló gyümölcsből (gyümölcsből származó alapanyagból) állíttat elő bérfőzött párlatot”

„Bérfőzött párlat: adóraktárban a bérfőzető alapanyagából a bérfőzető részére előállított párlat.”

„Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása.”

„Magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztilláló berendezéssel rendelkezik.”

„Párlat: a – nyers párlat kivételével – 2208 20 29, 2208 20 89, 2208 90 33, 2208 90 38, 2208

90 48, – a calvados kivételével – 2208 90 71 KN- kód szerinti termék, továbbá a 2208 90 56 és a 2208 90 77 KN-kód szerinti termékek közül a seprőpárlat. „

A fent megnevezett kategóriáknak nem megfelelő nevezők mintái, valamint nem megfelelő termékek nevezéskor elutasításra kerülnek! Az esetleg már átutalt nevezési díjak a banki költségek levonása után visszafizetésre kerülnek.

Nevezés:

Nevezni a www.gyulaipalinkafesztival.hu honlapon, a Brillante – 2021 menüpontban történő regisztrációval lehet.

Nevezési minta:

A versenyen indulóknak bérfőzető és magánfőző kategóriában fajtáként minimum 1 x 0,35 liter versenymintát kell beküldeniük. Amennyiben aranyérmes lesz az indított tétel, és részt kíván venni az ünnepélyes eredményhirdetésen, abban az esetben kiírónak joga van a beküldött mintán túl még egy 0,35 l-es üveget bekérnie. Egy versenyző tetszőleges számú tétellel indulhat.

A beküldött mintán fel kell tüntetni a készítő nevét, az alapanyag gyümölcsfaj (esetleg fajta) megnevezését, az alkoholfokát, az évjáratot és amennyiben ágyas, vagy hordóban érlelt

termékről van szó, ennek megnevezését. A verseny kiírója a benevezett termékeket joga van rendezvényen megjeleníteni, kóstoltatni közönség számára, így javasolt annak reprezentációra alkalmas kiszerelésben beküldeni.

 

A versenytételeket a következő címekre kell eljuttatni:

 1. Személyesen, futárszolgálattal vagy postai úton: Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 79. (Kápolna utca és Szarvasi út sarkán, Bora Italkereskedés emeleten található szervezőiroda), vagy

 1. Személyesen: Adamik Anikó 2481 Velence

Tel.: +36 30 5221679 (telefonon előre egyeztetett időpont és helyszín)

 

Beküldési határidő: 2021. május 22. szombat 14.00 óra

 

 

Nevezési díjak:

„B1” Bérfőzetők és „B2” Magánfőzők kategóriában: bruttó 4.000 Ft vagy 13 EUR mintánként, 5 minta felett bruttó 3.500 Ft vagy 11 EUR mintánként.

 

Befizetés: legkésőbb a minta átadásával együtt készpénzzel, illetve előzetesen átutalással a Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402609- 50526686-90901029 számú bankszámlájára. Kérjük a közleményben feltüntetni: nevező neve

+ nevezési díj

 

 

Az érzékszervi zsűrizés időpontja: 2021. június 3-4.

Helyszín: Panoráma Hotel – Étterem, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 84.

 

 

Kérdéseikkel kapcsolatban keressék Adamik Anikó a +36/30/5221679-es telefonszámon vagy az aniko.adamik@gyulaipalinkafesztival.hu e-mail címen.

 

 

VI.  Versenykategóriák:

Normál pálinkák 47,9 V/V% alkoholtartalomig, magas alkoholtartalmúak 48 V/V% alkoholtartalom felett.

111 Alma

112 Körte

113 Vilmoskörte

114 Birs, birskörte

121 Szamóca, földieper

122 Faeper (morus)

123 Málna

124 Szeder

125 Ribiszke

126 Köszméte (egres)

131 Cseresznye

132 Meggy

133 Kajszibarack

134 Őszibarack

135 Szilva

141 Szőlőpálinka

142 Szőlő törkölypálinka

150 Egyéb gyümölcsök

161 Erdei és vadon termő gyümölcsök 171 Vegyes pálinka

181 Seprőpárlat

182 Borpárlat

501 Gyümölcspárlat nem kontinentális alapanyagból

Az adott kategóriákat a nevezett mintaszámok alapján további gyümölcskategóriákra lehet osztani a versenyigazgató javaslatára a szervező által elfogadva.

 

 

VII.  A minták átvétele, szortimentbe tétele:

A verseny teljes menete számítógépes rendszerre épülve bonyolódik le, gyakorlatilag kizárva a szubjektív elemeket.

A kiíró székházában a beérkezett mintákat nyilvántartásba veszik, illetve azonosítják az

elektronikus nevezési lapon feltüntetett adatokkal, a szortimentbe tétel helyességével. Mindegyiket titkosított azonosító kódszámmal látja el a számítógépes rendszer. Ez a szám a beérkezési sorrend szerint rögzíti a mintákat. A palackokra ráragasztják ezt a számot a mintánkénti két palackra különböző színekkel, hogy a feldolgozás során itt se lehessen keveredés. Ellenőrzik, hogy a tételek megfelelnek-e a kiírás feltételeinek, stb., és szükség esetén felveszik a kapcsolatot a beküldővel az esetleges hibás, nem egyértelmű adatok helyesbítése, tisztázása érdekében. Összegyűjtik a bizonylatokat és a nevezési díjakat.

 

 

VIII.  A szakértői zsűri bírálatának menete és módja:

A zsűrizésben csak azon személyek vehetnek részt, akik alkalmasak az elfogulatlan, korrekt bírálatra, megfelelő kondícióban vannak. A bíráló személyt orvosi vizsgálatra kötelezheti a verseny kiírója. A bírálók az érzékszervi zsűrizés napján egészségesen kötelesek megjelenni (munkaképesen és cselekvőképesen). A bíráló felső légúti hurut, allergiás rhinitis, egyéb akut és idült érzékszervi megbetegedése esetén, amely során romlik a szaglás, ízlelés, nem vehet részt a zsűrizésben.

A zsűribe való bekerülés feltételei: az igazolt bírálói tapasztalat, korábbi elismert versenyeken való bírálói tapasztalat.

Az érzékszervi zsűri tagjait a verseny főszervezője hívja meg, a versenyigazgató írásos javaslatának ismeretében.

 

 

A bírálat menete:

A bírálatban résztvevő zsűritagok a minták előkészítésében nem vehetnek részt, a mintákról csak a zsűrizés alatt rendelkezésükre bocsátott alábbi információkkal rendelkezhetnek:

 • minta megnevezése (korlátozva a gyümölcs fajára, releváns esetben fajtára)
 • alkoholtartalom kategóriája (<48% V/V vagy >=48% V/V )
 • gyümölcsfajta, ágyas vagy nem, strong vagy nem,
 • hordóban érlelt vagy nem,
 • verseny sorszáma

 

A minták a bírálóktól teljesen elkülönített teremben vannak sorrendbe téve, a titkosság betartása érdekében. Oda a bírálatban résztvevő személy a bírálat előtt és közben nem mehet be! Erről a szervező gondoskodik, és a versenyigazgató felügyeli.

A versenyigazgató köteles ellenőrizni a személyi feltételeket, valamint azt is, hogy az előkészítő helyiség, a bírálóhelyiség, továbbá a felhasználásra kerülő eszközök megfelelnek-e az előírt követelményeknek. Ha nem, akkor felfüggeszti a bírálatot.

A számítógépes adatbázisra építve, a versenyigazgató ütemezésére kapják meg a tételeket a

bírálók. A verseny menete kizárja, hogy egy zsűritag általa készített, vagy érdekeltségi körébe tartozó termékmintát kapjon bírálatra.

Minden mintát egyszerre 6 fő kóstol meg párhuzamosan, egymástól függetlenül. Ha a 6-ból 5 ember véleménye megegyezik – azaz van bizottsági konszenzus, ami legalább egy gyorskóstoló értékelésével és a szárazpróba vizsgálattal egybeesik – akkor a minta értékelése befejeződött. Amennyiben nagyobb az eltérés, a minta a csúcs zsűrihez kerül. A döntést a csúcs zsűri hozza meg.

A versenyzők az eredményhirdetést követő 15 napon belül kapják meg a minta minősítéséről készült bírálati lapot, benne a pontozás szöveges értékelésével.

 

 

Bírálólap:

A bírálat 20 pontos bírálati rendszerben történik, az alábbiak szerinti maximális pontszámmal:

 • Tisztaság: 5 pont
 • Aroma, karakter: 5 pont
 • Szájérzet: 5 pont
 • Utóérzet, harmónia: 5 pont

A pontozás során csak egész pontszám adható.

 

 

Éremhatárok:

 • Arany 18 – 20 pont között
 • Ezüst 16 – 17 pont
 • Bronz 14 – 15 pont

 

Egyéb feltételek:

Az a személy, aki a minták szállításában, raktározásban, előkészítésében, felszolgálásban közreműködik, nem lehet a szak-, illetve a csúcs zsűri tagja.

A bírálat ütemét és a zsűrik beosztását, a szüneteket a versenyigazgató határozza meg és követi figyelemmel.

A versenyigazgató a zsűrit szükség szerint átrendezheti, a verseny ütemén változtathat.

Szükség esetén az érintett bizottsági tagot a versenyigazgató pihenteti, esetleg mentesíti a további bírálat alól.

A versenyigazgatónak nincs jogköre felülbírálnia a zsűrik vagy a csúcs zsűri pontozását.

Az aranyérmes mintákból a győztes – Champion – tételek kiválasztása az összes bíráló véleménye alapján névtelen, elektronikus szavazással történik a verseny végén.

Szavazategyenlőség esetén új szavazást kell végezni a 2 legtöbb szavazatot kapott termékre. Ha ez után is megegyezik a szavazatok száma, akkor a versenyigazgató páratlan számú bírálóból álló csoportot állít fel és megismétli a szavazást.

A csúcs- és szakmai zsűri tagjait napi díj, szállás, teljes ellátás illeti meg.

A verseny lezárásig minden adatgazda köteles az adatokat kizárólag csak a feladata elvégzéséhez használni, kívülálló személy részére kiadott adat, vagy információ büntetőjogi következményeket vonhat maga után!

Nyilatkozni a versenyről, az eredményekről csak a kiíró engedélyével lehet.

 

 

IX.  A Versenyigazgató további feladatai:

 • A verseny    szakmai     irányítása,    tisztaságának,    a    szabályzat    szerint    történő lebonyolításának garantálása.
 • A zsűri létszámának meghatározása.
 • A mintacsoportok kiosztása a bíráló zsűriknek.
 • Ügyeli a bírálat helyes lefolytatását, valamint azt, hogy a bírálók ne egyeztessék, ne befolyásolják egymás véleményét a bírálat során.
 • Az eredmények helyes rögzítésének, értékelésének ellenőrzése.
 • A verseny kategóriák meghatározása, melyekben kategória győztes hirdethető.
 • A végső eredmények hitelesítése.
 • A versenyben résztvevő termékek anonimitása megőrzésének ellenőrzése, az eredmények kihirdetéséig.

 

 

X.  A versenyre benevezett párlatok/pálinkák minősítése:

Minősítések, érmek, oklevelek:

Bronz Ezüst Arany

Champion, azaz kategória győztes: az adott kategóriában az aranyérmes termékek közül a zsűri elektronikusan névtelenül és egyenkénti szavazással, egyszerű szavazati többséggel választja.

Azokból a kategóriákból lesz választva, amelyeket a kiírt fő kategóriákon belül a nevezett mintaszámok alapján a versenyigazgató javaslatára a szervező meghatároz. A kiíró valamennyi

benevezett mintánál, nevezőnél ellenőrizheti a tétel nagyságot, a minőség azonosságát és származását. Amennyiben eltérést talál a nevezésben megadott adatokhoz képest, jogában áll a díjat nyilvánosan visszavonni és a visszavonás okát is nyilvánosságra hozhatja.

 

 

Fődíjak:

 

 

„B” katergória

 • Legjobb Bérfőzetett Párlat

a Champion díjas bérfőzetett párlatokból – ha ilyen nem lenne, akkor az aranyérmesek közül a legmagasabb pontszámot elértek közül (pl. 20 pontosok, ha nincs 19 pontosok, ha nincs 18 pontosok) elektronikus névtelen szavazással, egyszerű többséggel.

 • Legeredményesebb Bérfőzető (lsd. lentebb)
 • Legeredményesebb Bérfőzde
 • Legjobb Magánfőzött Párlat

a Champion díjas magánfőzött párlatokból – ha ilyen nem lenne, akkor az aranyérmesek közül a legmagasabb pontszámot elértek közül (pl. 20 pontosok, ha nincs

19 pontosok, ha nincs 18 pontosok) elektronikus névtelen szavazással, egyszerű többséggel.

 • Legeredményesebb Magánfőző (lsd. lentebb)

 

 

 A fődíjak (Legjobb Bérfőzde, Legjobb Magánfőző) pontszámítása:

Minden versenyző 6 termékkel vehet részt a fődíjak közül a Legjobb Bérfőzető, és Legjobb Magánfőző címért. A nevezők tetszés szerinti mintaszámmal nevezhetnek, de csak az alábbi kategóriákban egy-egy, a legnagyobb pontszámot kapott termékük vehet részt.

 • Kajszibarack (133-es kategória))
 • Szilva (135-ös kategória)
 • Almatermésűek termékcsoport (111,112,113,114- es kategóriák)
 • Szőlő- és törkölypálinka termékcsoport (141 és 142-es kategória)
 • Bogyós és vadon termő gyümölcsök (121,122,123,124,125,126,161-kategóriák)
 • Fenti kategórián kívüli bármely kategóriában benevezett termék

A pontszámítás alapja, a zsűri értékelése szerinti pontszámok. A számítás módja, a megadott hat kategóriában szereplő kategóriánként 1, a legnagyobb pontszámú termékek összege adja a végső verseny pontszámot. A legtöbb pontot szerző Bérfőzető, vagy Magánfőző nyeri el a címet. Pontegyenlőség esetén az a termelő nyeri el a címet, akinek több terméke érte el a Champion díjat.

Ezen kívül kihirdetésre kerül a Legeredményesebb Bérfőzde cím is.

A szervezők fenntartják a jogot egyéb különdíjak kiadására a fent említett díjakon felül más szervezetek felkérése esetén.

 

A 2021-es évben is lehetőség lesz arany-, ezüst-, bronz- és champion és fődíjas éremcímkék rendelésére. Erről részletes tájékoztatást az eredményhirdetést követően fog küldeni a verseny kiírója.

 

XI.  A verseny nyilvánossága:

A kiíró törekszik arra, hogy a verseny a lehetőségekhez mérten a legnagyobb publicitást élvezze. A szakmai zsűrizést úgy szervezi meg, hogy azt bárki megtekinthesse, de nem zavarhatja a bírálók munkáját!

Az eredményhirdetésre várhatóan 2021. szeptember 17-én kerül sor Gyulán, ünnepélyes díjátadó keretében, a lehető legnagyobb sajtónyilvánossággal, az érvényben lévő járványügyi jogszabályok teljes betartása mellett. A díjátadón lehetőség kívánunk biztosítani az aranyérmes termékek megismerésére, szakmai tapasztalatcserére.

Az eredményhirdetésen való részvétel tudnivalói:

Magán-, és bérfőzető kategóriában minden érmet elért nevező 1 főre belépőjegyet kap a díjátadóra, 10 minta feletti nevezés esetén 2 főre jogosító belépőjegyet biztosítunk térítésmentesen.

Mindazonáltal célszerű az egységes véleménynyilvánítás céljából a következőket leszögezni:

Az egész versenyről hivatalos tájékoztatást csak a kiíró adhat. A verseny szakmai kérdéseiről pedig a versenyigazgató, de csak az eredmény kihirdetését követően.

A versenyről, vagy annak lebonyolításáról egyéb résztvevők, vagy érintettek csak az általuk képviselt gazdasági, állami vagy társadalmi egység nevében nyilatkozhatnak, a versenyszabályzat előírásainak betartása mellett.

A versenyre nevezők, a mintájuk beadásával tudomásul veszik, hogy a versenyen elért pontszámukkal, eredményükkel szemben reklamációnak nincs helye.

A versennyel kapcsolatos minden jog a kiírót illeti meg.