VERSENYSZABÁLYZAT

BRILLANTE – 2022

Hungarian Spirits Award

Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny

A verseny kiírója, rendezője: Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft.

Versenyigazgató: Lovassy György, Adamik Anikó

 

I. A verseny célja:

a pálinka, mint Hungarikum népszerűsítése a kulturált pálinkafogyasztás népszerűsítése

a versenyen résztvevő pálinkák/párlatok értékelése, minőség javítása, a termelők saját eredményeinek közlésén keresztül

a minőségi pálinkát főző kereskedelmi főzdék, a bérfőzetők, és a magánfőzők munkájának szakmai elismerése

egy kiemelt társadalmi esemény létrehozása, amely a pálinkás társadalmat kívánja összefogni, és támogatni emberi kapcsolatok és szakmai tapasztalok révén

II. A verseny meghirdetésének köre:

határon innen és határon túli kereskedelmi főzdék, bérfőzetők és magánfőzők

III. A verseny lebonyolítása:

Jelen szabályzatban rögzítettek szerint történik.

IV.Versenykiírás:

A verseny kiírója köteles 2022. április 22-ig a Versenyszabályzatot közzétenni a www.gyulaipalinkafesztival.hu honlapon.

 

V. Nevezési időszak:

 1. május 2 – 31. (kedd) 18.00 óra

 

VI. Nevezés:

Nevezni a www.gyulaipalinkafesztival.hu honlapon, a Brillante – 2022 menüpontban történő regisztrációval lehet.

Nevezési minta:

Kereskedelmi főzdék 3×0,35 vagy 2×0,5 liter, bérfőzető és magánfőző kategóriában fajtáként minimum 1×0,35 liter versenymintát kell beküldeniük. Amennyiben aranyérmes lesz az indított tétel, és részt kíván venni az ünnepélyes eredményhirdetés gálán, abban az esetben kiírónak joga van a beküldött mintán túl még egy 0,35 l-es üveget bekérnie. Egy versenyző tetszőleges számú tétellel indulhat.

A beküldött mintán fel kell tüntetni a készítő nevét, az alapanyag gyümölcsfaj (esetleg fajta) megnevezését, az alkoholfokát, az évjáratot és amennyiben ágyas, vagy hordóban érlelt termékről van szó, ennek megnevezését. A verseny kiírója a benevezett termékeket joga van rendezvényen megjeleníteni, kóstoltatni közönség számára, így javasolt annak reprezentációra alkalmas kiszerelésben beküldeni.

A beküldött mintát a törvényi előírásoknak megfelelően származási igazolással, vagy annak másolatával együtt kérjük beküldeni.

A versenytételeket a következő címekre kell eljuttatni:

 1. Személyesen, futárszolgálattal vagy postai úton: Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft.

5600  Békéscsaba,  Szarvasi  út  79.  (Kápolna  utca  és  Szarvasi  út  sarkán,  a  Bora Italkereskedés emeleten található szervezőiroda)

 1. Személyesen: Adamik Anikó

Tel.: +36 30 522 16 79 (telefonon előre egyeztetett időpont és helyszín)

2481 Velence

2400 Dunaújváros

Beérkezési határidő: 2022. május 31. kedd 18.00 óra

Nevezési díjak:

„A1” Kereskedelmi főzdék:

1-4 minta: 5.000 Ft+áfa vagy 20 EUR mintánként

5-9 minta: 4.500 Ft+áfa vagy 18 EUR/ mintánként

10 minta felett: 3.500 Ft+áfa vagy 14 EUR/ mintánként.

„B1” Bérfőzetők és „B2” Magánfőzők kategóriában:

1-4 minta: bruttó 5.000 Ft vagy 15 EUR/ mintánként

5-9 minta: bruttó 4.500 Ft vagy 14 EUR/ mintáként

10 minta felett: bruttó 3.500 Ft vagy 11 EUR/ mintánként.

A nevezési díj befizetése feljogosítja a nevezőt a versenyben való részvételre. Az eredményhirdetéssel egybekötött állófogadáson és pálinkakóstolón való részvételnek kiegészítő részvételi díja van, melyet a rendezvény előtti regisztráció alkalmával lehet befizetni.

Befizetés: legkésőbb a minta átadásával együtt készpénzzel, illetve előzetesen átutalással a Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402609-50526686-90901029 számú bankszámlájára. Kérjük a közleményben feltüntetni: nevező neve + nevezési díj. Számlát a nevezési díj beérkezése után állít ki a szervező.

VII. A versenyben való részvétel feltételei:

 • elektronikus regisztráció a nevezési lap hiánytalan és pontos kitöltése az elektronikus felületen vagy hagyományos módon személyesen, illetve telefonon előre egyeztetett időpontban.
 • a szükséges származási igazolások csatolása/feltöltése
 • a nevezési díj befizetése a határidőig
 • a minták beérkezése a határidőig

Magyarországról érkező nevezések esetén a versenyen a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. Tv. ( Jöt. szerinti) és a 2016. évi LXVIII. törvény (a jövedéki adóról) szóló törvények szerinti kereskedelmi pálinkafőzdék, bérfőzetők és magánfőzők egyaránt részt vehetnek a versenyszabályzatban foglaltak elfogadásával, a nevezési felület teljes körű kitöltésével, egyidejűleg a nevezési díj befizetésével.

„A1” Kereskedelmi célú főzdék:

Nevezni  kereskedelmi  célú  főzdéknek  az  elfogadott,  2008.  évi  LXXIII.  számú  pálinka

törvényben pálinkának minősülő készítményekkel illetve megfelelő engedély megléte esetén egyéb párlatokkal lehet. A nevezett pálinkák és párlatok eredetét, adózott voltát törvényesen igazolni kell.

 • Kereskedelmi célú főzde: Jöt. szerinti szeszfőzde, kereskedő, előírt okmánnyal: a kereskedelmi szeszfőzde engedélyese szabadforgalomba bocsátott, zárjeggyel ellátott, adózott terméket nevezhet, amelynek eredetét, származását a pálinkaverseny rendezőjének nevére kiállított egyszerűsített kísérő okmánnyal (EKO) és zárjeggyel igazolja.

„B1” Bérfőzetők és „B2” Magánfőzők:

Nevezni a 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) 3-4. és a 19-21. pontjában foglaltaknak megfelelően a 110/2008/EK rendeletben gyümölcspárlatnak minősülő készítményekkel lehet.

A gyümölcspárlatok eredetét törvényesen igazolni kell.

„B1” Bérfőzetők/Jöt. szerinti bérfőző, a 66.§ (6) szerinti egyszerűsített kísérő okmánnyal/

„B2” Magánfőzők/ a vonatkozó jogszabályok szerint/

 1. előtt előállított párlat esetén a jöt. szerinti magánfőző a 67/A § (3) szerinti származási igazolvánnyal, illetve a 67/A. § (7) bekezdésében előírt önkormányzati bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolást kell a magánfőzetőnek benyújtania. 2016-tól előállított párlat esetén a párlat adójegy meglétét kell igazolni.

A felsorolt okmányok másolati példányát át kell adni a verseny rendezőjének.

A „B1” Bérfőzetők és „B2” Magánfőzők kategóriában indulók a vonatkozó jövedéki szabályok szerint nevezhetnek, a versenyszabályzat szerint. A versenyszabályzat elfogadásával a magyarországi nevező nyilatkozik arról is, hogy a minta Magyarországon termett gyümölcsből van, itt cefrézték, főzték, és hozzáadott cukrot nem tartalmaz.

„Bérfőzető: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki a tulajdonában álló gyümölcsből (gyümölcsből származó alapanyagból) állíttat elő bérfőzött párlatot”

„Bérfőzött párlat: adóraktárban a bérfőzető alapanyagából a bérfőzető részére előállított párlat.”

„Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása.”

„Magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztilláló berendezéssel rendelkezik.”

„Párlat: a – nyers párlat kivételével – 2208 20 29, 2208 20 89, 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 48, – a calvados kivételével – 2208 90 71 KN- kód szerinti termék, továbbá a 2208 90 56 és a 2208 90 77 KN-kód szerinti termékek közül a seprőpárlat. „

Külföldi nevezések esetén:

Külföldi nevezők esetében a Jöt. rendelkezéseit alapul véve más Európai Unió tagállami szeszfőzdék, adóraktárak tagállami kereskedők szabadforgalomba bocsátott párlattal nevezhetnek, amit egyszerűsített kísérőokmánnyal adhatnak át a verseny szervezőjének. Harmadik ország esetében a gazdálkodó árumintaként küldheti el a nevezett párlatot, amelyet a vámkezelésről kiállított okmány igazol. A gazdálkodók által párlatversenyre nevezett minta nem kereskedelmi áruként (árumintaként) behozott terméknek minősül, amelyre a Jöt. 73. § (2)

 1. pontja alapján nem kell zárjegyet felhelyezni. A tagállami magánszemélyek esetében a 92/83/EGK Irányelv alapján a tagállamok által kialakított nemzeti jövedéki szabályozás az adott tagállam területére vonatkozik. A nevezett külföldi magánszemély a versenyszabályzat elfogadásával nyilatkozik arról, hogy mindenben megfelel a saját nemzeti jövedéki szabályozásának, és az általa az ottani jogszabály szerinti származási igazolást kell mellékelje a nevezéshez.

A fent megnevezett kategóriáknak nem megfelelő nevezők mintái, valamint nem megfelelő termékek nevezéskor elutasításra kerülnek! Az esetleg már átutalt nevezési díjak a banki költségek levonása után visszafizetésre kerülnek.

 

Az érzékszervi zsűrizés időpontja: 2022. június 8-9. (szerda-csütörtök)

Helyszín: Panoráma Hotel – Étterem, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 84.

Kérdéseikkel kapcsolatban keressék Adamik Anikó a +36/30/5221679-es telefonszámon vagy az aniko.adamik@gyulaipalinkafesztival.hu e-mail címen.

Eredményhirdetés időpontja és helye:

 • szeptember 16. péntek 16.30
 • Gyula, Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont Stefánia szárny
 • Az ünnepélyes eredményhirdetésen való részvétel előzetes regisztrációhoz és részvételi díjhoz kötött, melyre a díjazottak értesítése után nyílik lehetőség

VIII. A minták átvétele, szortimentbe tétele:

A verseny teljes menete számítógépes rendszerre épülve bonyolódik le, gyakorlatilag kizárva a szubjektív elemeket.

A kiíró székházában a beérkezett mintákat nyilvántartásba veszik, illetve azonosítják az elektronikus nevezési lapon feltüntetett adatokkal, a szortimentbe tétel helyességével. Mindegyiket titkosított azonosító kódszámmal látja el a számítógépes rendszer. Ez a szám a beérkezési sorrend szerint rögzíti a mintákat. A palackokra ráragasztják ezt a számot. Ellenőrzik, hogy a tételek megfelelnek-e a kiírás feltételeinek, stb., és szükség esetén felveszik a kapcsolatot a beküldővel az esetleges hibás, nem egyértelmű adatok helyesbítése, tisztázása érdekében. A regisztráció lezárása után a rendszer kóstolási sorrendbe állítja a mintákat, ezután minden minta megkapja a kóstolási sorszámát. Összegyűjtik a bizonylatokat és a nevezési díjakat.

 

IX. A szakértői zsűri bírálatának menete és módja:

A zsűri tagjai nemzetközileg és országosan is elismert pálinkabírálók közül kerülnek ki a versenyigazgató felkérése alapján. A zsűrizésben csak azon személyek vehetnek részt, akik alkalmasak az elfogulatlan, korrekt bírálatra, megfelelő kondícióban vannak. A bíráló személyt orvosi vizsgálatra kötelezheti a verseny kiírója. A bírálók az érzékszervi zsűrizés napján egészségesen kötelesek megjelenni (munkaképesen és cselekvőképesen). A bíráló felső légúti hurut, allergiás rhinitis, egyéb akut és idült érzékszervi megbetegedése esetén, amely során romlik a szaglás, ízlelés, nem vehet részt a zsűrizésben.

A zsűribe való bekerülés feltételei: az igazolt bírálói tapasztalat, korábbi elismert versenyeken való bírálói tapasztalat, korábbi bírálói képzésen sikeres vizsga.

Az érzékszervi zsűri tagjait a verseny főszervezője hívja meg, a versenyigazgató írásos javaslatának ismeretében.

A bírálat menete:

A bírálatban résztvevő zsűritagok a minták előkészítésében nem vehetnek részt, a mintákról csak a zsűrizés alatt rendelkezésükre bocsátott alábbi információkkal rendelkezhetnek:

 • minta megnevezése (korlátozva a gyümölcs fajára, releváns esetben fajtára)
 • alkoholtartalom kategóriája (<48% V/V vagy >=48% V/V )
 • gyümölcsfajta, ágyas vagy nem, strong vagy nem,
 • hordóban érlelt vagy nem,
 • verseny sorszáma

A minták a bírálóktól teljesen elkülönített teremben vannak sorrendbe téve, a titkosság betartása érdekében. Oda a bírálatban résztvevő személy a bírálat előtt és közben nem mehet be! Erről a szervező gondoskodik, és a versenyigazgató felügyeli.

A versenyigazgató köteles ellenőrizni a személyi feltételeket, valamint azt is, hogy az előkészítő helyiség, a bírálóhelyiség, továbbá a felhasználásra kerülő eszközök megfelelnek-e az előírt követelményeknek. Ha nem, akkor felfüggeszti a bírálatot.

A számítógépes adatbázisra építve, a versenyigazgató ütemezésére kapják meg a tételeket a bírálók. A verseny menete kizárja, hogy egy zsűritag általa készített, vagy érdekeltségi körébe tartozó termékmintát kapjon bírálatra.

Minden mintát egyszerre 5 fő kóstol meg párhuzamosan, egymástól függetlenül. Ha az 5-ből 4 ember véleménye megegyezik – azaz van bizottsági konszenzus, ami legalább 2 gyorskóstoló értékelésével, akkor a minta értékelése befejeződött. Amennyiben nagyobb az eltérés, a minta a csúcs zsűrihez kerül, ahol újabb 2 fő értékeli. A döntést a csúcs zsűri hozza meg.

A zsűri a mintákat 100 pontos rendszerben értékeli, illetve szöveges értékelést alkot a termékről. A nevezett pálinkák, párlatok eredményeinek rögzítése elektronikusan a zsűritagok által, az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett Quintessence verseny részére kidolgozott egyedi számítógépes szoftver segítségével történik.

A versenyzők az eredményhirdetést követő 15 napon belül kapják meg a minta minősítéséről készült bírálati lapot, benne a pontozás szöveges értékelésével.

Bírálólap:

Az értékelés az Ongai Kulturális Egyesület által kidolgozott 100 pontos bírálati rendszerben történik, ahol az eddigi fő bírálati szempontok alkategóriákra vannak osztva, melyek eltérő nagyságú pontszámokkal jelzik a pálinka/párlat adott „rész-funkcionális” értékét. Ezek a következők:

 • Illatolás (szaglás)
  technológiai
  tisztaság intenzitás
  gyümölcskarakter
  tartósság (szárazpróba)
 • Ízlelés (zamat)
  technológiai
  tisztaság intenzitás,
  tartósság
  gyümölcskarakter
  szájérzet
 • Harmónia (komplexitás)

A pontozás során csak egész pontszám adható.

 

Éremhatárok:
Arany (kiváló) 89 – 100 pont között
Ezüst (kiemelkedő) 79 – 88 pont
Bronz (jó, átlagos) 69 – 78 pont
Kisebb hibák 58 – 68 pont
Hibás 57 pont alatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb feltételek:

Az a személy, aki a minták szállításában, raktározásban, előkészítésében, felszolgálásban közreműködik, nem lehet a szak-, illetve a csúcs zsűri tagja.

A bírálat ütemét és a zsűrik beosztását, a szüneteket a versenyigazgató határozza meg és követi figyelemmel.

A versenyigazgató a zsűrit szükség szerint átrendezheti, a verseny ütemén változtathat.

Szükség esetén az érintett bizottsági tagot a versenyigazgató pihenteti, esetleg mentesíti a további bírálat alól.

A versenyigazgatónak nincs jogköre felülbírálnia a zsűrik vagy a csúcs zsűri pontozását.

Az aranyérmes mintákból kategóriánként az 5 legmagasabb pontszámot elérő vesz részt a győztes – Champion illetve Kategóriagyőztes – tételek kiválasztásában. A kiválasztás azon bírálók véleménye alapján történik, akik nem neveztek a versenyen, illetve nem tartoznak egyetlen párlat érdekeltségi körébe. Névtelen, elektronikus szavazással történik a verseny végén.

Szavazategyenlőség esetén új szavazást kell végezni a 2 legtöbb szavazatot kapott termékre. Ha ez után is megegyezik a szavazatok száma, akkor a versenyigazgató páratlan számú bírálóból álló csoportot állít fel és megismétli a szavazást.

A csúcs- és szakmai zsűri tagjait napi díj, szállás, teljes ellátás illeti meg.

A verseny lezárásig minden adatgazda köteles az adatokat kizárólag csak a feladata elvégzéséhez használni, kívülálló személy részére kiadott adat, vagy információ büntetőjogi következményeket vonhat maga után!

Nyilatkozni a versenyről, az eredményekről csak a kiíró engedélyével lehet.

X. A Versenyigazgató további feladatai:

A verseny szakmai irányítása, tisztaságának, a szabályzat szerint történő lebonyolításának garantálása.

A zsűri létszámának meghatározása.

A mintacsoportok kiosztása a bíráló zsűriknek.

Ügyeli a bírálat helyes lefolytatását, valamint azt, hogy a bírálók ne egyeztessék, ne befolyásolják egymás véleményét a bírálat során.

Az eredmények helyes rögzítésének, értékelésének ellenőrzése.

A verseny kategóriák meghatározása, melyekben kategória győztes hirdethető. A végső eredmények hitelesítése.

A versenyben résztvevő termékek anonimitása megőrzésének ellenőrzése, az eredmények kihirdetéséig.

XI. A versenyre benevezett párlatok/pálinkák minősítése:

Minősítések, érmek, oklevelek:

Bronz

Ezüst

Arany

Champion / Kategóriagyőztes

Azokból a kategóriákból lesz választva, amelyeket a kiírt fő kategóriákon belül a nevezett mintaszámok alapján a versenyigazgató javaslatára a szervező meghatároz. A kiíró valamennyi benevezett mintánál, nevezőnél ellenőrizheti a tétel nagyságot, a minőség azonosságát és származását. Amennyiben eltérést talál a nevezésben megadott adatokhoz képest, jogában áll a díjat nyilvánosan visszavonni és a visszavonás okát is nyilvánosságra hozhatja.

Fődíjak:

 

„A” kategória

 • Legjobb Kereskedelmi Pálinka

 

a Champion díjas – ha ilyen nem lenne, akkor az aranyérmesek közül a legmagasabb pontszámot elértek közül elektronikus névtelen szavazással, egyszerű többséggel.

 • Legeredményesebb Kereskedelmi Főzde (lsd. lentebb)

„B” katergória

 • Legjobb Bérfőzetett Párlat

 

a Kategóriagyőztes bérfőzetett párlatokból – ha ilyen nem lenne, akkor az aranyérmesek közül a legmagasabb pontszámot elértek közül elektronikus névtelen szavazással, egyszerű többséggel.

 • Legeredményesebb Bérfőzető (lsd. lentebb)
 • Legeredményesebb Bérfőzde
 • Legjobb Magánfőzött Párlat

a Champion díjas magánfőzött párlatokból – ha ilyen nem lenne, akkor az aranyérmesek közül a legmagasabb pontszámot elértek közül elektronikus névtelen szavazással, egyszerű többséggel.

 • Legeredményesebb Magánfőző (lsd. lentebb)
 • Az év alma pálinkája/párlata

A fődíjak (Legjobb Kereskedelmi Főzde, Bérfőzde, Legjobb Magánfőző) pontszámítása:

Minden versenyző 6 termékkel vehet részt a fődíjak közül a Legjobb Kereskedelmi Főzde, Legjobb Bérfőzető, és Legjobb Magánfőző címért. A nevezők tetszés szerinti mintaszámmal nevezhetnek, de csak az alábbi kategóriákban egy-egy, a legnagyobb pontszámot kapott termékük vehet részt.

 • Kajszibarack
 • Szilva
 • Almatermésűek termékcsoport
 • Szőlő- és törkölypálinka termékcsoport
 • Bogyós és vadon termő gyümölcsök

Fenti kategórián kívüli bármely kategóriában benevezett termék

A pontszámítás alapja, a zsűri értékelése szerinti pontszámok. A számítás módja, a megadott hat kategóriában szereplő kategóriánként 1, a legnagyobb pontszámú termékek összege adja a végső verseny pontszámot. A legtöbb pontot szerző Kereskedelmi főzde, Bérfőzető, vagy Magánfőző nyeri el a címet. Pontegyenlőség esetén az a termelő nyeri el a címet, akinek több terméke érte el a Champion díjat.

Ezen kívül kihirdetésre kerül a Legeredményesebb Bérfőzde cím is.

A szervezők fenntartják a jogot egyéb különdíjak kiadására a fent említett díjakon felül más szervezetek felkérése esetén.

A 2022-es évben is lehetőség lesz arany-, ezüst-, bronz- és champion és fődíjas éremcímkék rendelésére. Erről részletes tájékoztatást az eredményhirdetést követően fog küldeni a verseny kiírója.

XII. A verseny nyilvánossága:

A kiíró törekszik arra, hogy a verseny a lehetőségekhez mérten a legnagyobb publicitást élvezze. A szakmai zsűrizést úgy szervezi meg, hogy azt bárki megtekinthesse, de nem zavarhatja a bírálók munkáját!

Az eredményhirdetésre 2022. szeptember 16-án kerül sor Gyulán, ünnepélyes díjátadó keretében, a lehető legnagyobb sajtónyilvánossággal. A díjátadón lehetőség kívánunk biztosítani az aranyérmes termékek megismerésére, szakmai tapasztalatcserére.

Mindazonáltal célszerű az egységes véleménynyilvánítás céljából a következőket leszögezni:

Az egész versenyről hivatalos tájékoztatást csak a kiíró adhat. A verseny szakmai kérdéseiről pedig a versenyigazgató, de csak az eredmény kihirdetését követően.

A versenyről, vagy annak lebonyolításáról egyéb résztvevők, vagy érintettek csak az általuk képviselt gazdasági, állami vagy társadalmi egység nevében nyilatkozhatnak, a versenyszabályzat előírásainak betartása mellett.

A versenyre nevezők, a mintájuk beadásával tudomásul veszik, hogy a versenyen elért pontszámukkal, eredményükkel szemben reklamációnak nincs helye.

A versennyel kapcsolatos minden jog a kiírót illeti meg.