VERSENYSZABÁLYZAT 2017

Bérfőzetők és Magánfőzők Nemzetközi Párlat Versenye

A verseny tiszteletbeli fővédnöke: V. Németh Zsolt – környezetügyért, agrárfejlesztésért és

hungarikumokért felelős államtitkár

A verseny tiszteletbeli védnökei: Győrffy Balázs – Nemzeti Agrár Gazdasági Kamara elnöke (felkérés alatt)

Mihályi László – Pálinka Nemzeti Tanács elnöke (felkérés alatt)

Dr. Kovács Tamás – NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatóság igazgató (felkérés alatt)

A verseny kiírója, rendezője: Bora Ital-Nagykereskedelmi Kft.

Versenyigazgató: Dr. Bikfalvi Istvánné dr. Hamza Kinga

I. A verseny célja:

a minőség javítása, a termelők saját eredményeinek közlésén keresztül

a kulturált pálinkafogyasztás népszerűsítése

II. A verseny meghirdetésének köre:

A határon innen és határon túli bérfőzetők és magánfőzők

III.A Verseny lebonyolítása

Jelen szabályzatban rögzítettek szerint történik.

IV. Verseny kiírás

A verseny kiírója köteles 2017. január 15-ig a Versenyfelhívást és a Versenyszabályzatot közzétenni a www.gyulaipalinkafesztival.hu honlapon.

V. A versenyben való részvétel feltételei

Nevezni a 110/2008/EK rendeletben gyümölcspárlatnak minősülő készítményekkel lehet, a 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet és a versenyszabályzatban megadott szortiment szerinti kategóriákban. A gyümölcspárlatok eredetét törvényesen igazolni kell.

„B1” Bérfőzetők /Jöt. szerinti bérfőző, a 66.§ (6) szerinti egyszerűsített kísérő okmánnyal/

„B2” Magánfőzők /a vonatkozó jogszabályok szerint/

A felsorolt okmányok, illetve igazolvány másolati példányát át kell adni a verseny rendezőjének.

A „B1” Bérfőzetők és „B2” Magánfőzők kategóriában indulók a vonatkozó jövedéki szabályok szerint nevezhetnek, a versenyszabályzat szerint.

A versenyen indulóknak fajtánként minimum fél liter versenymintát, 2 palackban kell beküldeniük, egy versenyző tetszőleges számú tétellel indulhat.

A versenytételeket a kiíró címére kell eljuttatni: Bora Ital-nagykereskedelmi Kft, 5600 Békéscsaba, Szarvasi út. 79.

Beküldési határidő: 2017. március 26.

Nevezési Díjak:

„B1” Bérfőzetők és „B2” Magánfőzők kategóriában: bruttó 1 500,- Ft mintánként, vagy 5 EUR.

Befizetés: legkésőbb a minta átadásával együtt készpénzzel, illetve előzetesen átutalással a Bora Ital-nagykereskedelmi Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402609-50526686-86511065 számú bankszámlájára. Kérjük a közleményben feltüntetni: párlat verseny nevezési díj, illetve a nevező nevét.

Az érzékszervi zsűrizés idő pontja: 2017. április 6-7.

Helyszín: Panoráma Hotel –Étterem, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 84.

A zsűrizés nyilvános

A versenyen induló termékek vizsgálandó jellemzőit a 110/2008/EK rendeletben, illetve a leírt határértékek alapján, a vizsgálati módszereket (alkohol, réz, ciánhidrogén, metilalkohol tartalom, hozzáadott cukor) az egyéb előírások, rendeletek alapján kell elvégezni. A metilalkohol vizsgálatot szúrópróbaszerűen végezzük el.

VI. A verseny kategóriái és fajta-szortimentjei

(A regisztrációs lap szerint)

VII. A minták átvétele, regisztrációja, szortimentbe tétele

A verseny teljes menete számítógépes rendszerre épülve bonyolódik le, gyakorlatilag kizárva a szubjektív elemeket.

Nevezni a  HYPERLINK “http://www.gyulaipalinkafesztival.hu” www.gyulaipalinkafesztival.hu honlapon található elektronikus nevezési lapon lehet. Külön kérésre nyomtatott formában is eljuttatjuk a nevezési lapot az indulókhoz.

A kiíró székházában a beérkezett mintákat nyilvántartásba veszik, illetve azonosítják az elektronikus nevezési lapon feltüntetett adatokkal, a szortimentbe tétel helyességével. Mindegyiket titkosított azonosító kódszámmal látja el a számítógépes rendszer. Ez a szám a beérkezési sorrend szerint rögzíti a mintákat. A palackokra ráragasztják ezt a számot a mintánkénti két palackra különböző színekkel, hogy a feldolgozás során itt se lehessen keveredés. Ellenőrzik, hogy a tételek megfelelnek-e a kiírás feltételeinek, stb., és szükség esetén felveszik a kapcsolatot a beküldővel az esetleges hibás, nem egyértelmű adatok helyesbítése, tisztázása érdekében. Összegyűjtik a bizonylatokat és a nevezési díjakat.

VIII: Kémiai vizsgálat menete

A nevezési lap beküldésével a versenyző nyilatkozatot tesz arról, hogy az általa benevezett minták minden paraméterükben megfelelnek a pálinkára, gyümölcspárlatokra vonatkozó 2008. évi LXXIII. számú pálinka törvénynek és a vonatkozó rendelkezéseknek.

A verseny kiírója fenntartja magának a jogot, hogy valamennyi vonatkozó vizsgálatot ellenőrzésképpen elvégezzen. Ha valamelyik mintáról a versenyző rendelkezik laboratóriumi eredménnyel, azt elfogadjuk.  Az esetleges pozitív vizsgálati eredményét – amely kizárással jár – a versenyző megkapja.

A versenyből való kizáráshoz akkreditált laboratóriumban történő vizsgálat szükséges.

A kiíró külön felhívja a versenyzők figyelmét, hogy a hozzáadott aroma kimutatása esetén az induló valamennyi mintája automatikusan kizárásra kerül, a legnagyobb nyilvánosság mellett, ugyanakkor a hozzáadott aroma kimutatása esetén az akkreditált vizsgálatok költségének tízszeresét köteles megtéríteni a verseny kiírójának nyolc napon belül, számla ellenében.

IX. A szakértői zsűri bírálatának menete és módja:

A zsűrizésben csak azon személyek vehetnek részt, akik alkalmasak az elfogulatlan, korrekt bírálatra, megfelelő kondícióban vannak. A bíráló személyt orvosi vizsgálatra kötelezheti a verseny kiíró. A bírálók az érzékszervi zsűrizés napjain egészségesen kötelesek megjelenni (munkaképesen és cselekvőképesen). A bíráló felső légúti hurut, allergiás rhinitis, egyéb akut és idült érzékszervi megbetegedése esetén, amely során romlik a szaglás, ízlelés, nem vehet részt a zsűrizésben.

A zsűribe való felkérés az elmúlt évek bírálati teljesítménye, a tréningek illetve más versenyeken nyújtott teljesítmény alapján történik.

Az érzékszervi zsűri tagjait a verseny főszervezője hívja meg, a versenyigazgató írásos javaslatának ismeretében, a Pálinka Nemzeti Tanács listájának figyelembevételével.

A háromfős bírálócsoportok a versenyigazgató által számukra kiadott mintákat bírálják el.

A zsűri tagjai számítógéppel bírálnak. Mindenki csak a saját munkájához, a megkapott minta elbírálásához szükséges adatokat kapja meg a rendszertől.

A bírálat menete:

A zsűritagoknak előzetesen nyilatkoznia kell arról, hogy valamelyik kategóriával szemben elfogultak (pl. ágyas pálinka), mert ebben az esetben azt a termékcsoportot nem bírálhatják.

A minták a bírálóktól teljesen elkülönített teremben vannak sorrendbe téve, a titkosság betartása érdekében.
A versenyigazgató köteles ellenőrizni a személyi feltételeket, valamint azt is, hogy az előkészítő helyiség, a bírálóhelyiség, továbbá a felhasználásra kerülő eszközök megfelelnek-e az előírt követelményeknek. Ha nem, akkor felfüggesztheti a bírálatot.

A számítógépes adatbázisra építve, a versenyigazgató ütemezésére kapják meg a tételeket a bírálók.

Minden mintát egy 3 főből álló zsűri kóstol meg.

A háromtagú zsűri minősítői először önállóan bírálják el a mintát, majd egymás között egyeztetve, konszenzusra törekedve kialakítják a zsűri testületi értékelésének megfelelő pontszámot. Amennyiben nem tudnak konszenzusra jutni, a mintát a csúcs zsűribe küldik. Szöveges bírálatot is kötelesek készíteni. Ezt a pontszámot számítógép rögzíti.

A csúcs zsűri bírálat után megadja a tétel végleges pontszámát, értékelését.

A végeredményről szóló pontozást és szöveges értékelést az eredményhirdetés után, illetve 10 napon belül a nevezők megkapják.

Bírálólap:

A bírálat 20 pontos bírálati rendszerben történik, az alábbiak szerinti maximális pontszámmal:

Illat tisztaság: 3 pont

Illat karakter: 5 pont

Íz tisztaság: 3 pont

Íz karakter: 5 pont

Harmónia: 4 pont

A pontozás során csak egész pontszám adható.

Éremhatárok:

Arany 18 – 20 pont között

Ezüst 16 – 17 pont

Bronz 14 – 15 pont

Egyéb feltételek:

Az a személy, aki a minták szállításában, raktározásában, előkészítésében, felszolgálásában közreműködik, nem lehet a szak-, illetve a csúcs zsűri tagja.

A valóságnak megfelelő minősítés érdekében ügyelni kell arra, hogy az egyes bírálók milyen mértékben térnek el az átlagtól. Jelentős eltérés esetén a versenyigazgató intézkedik a bizottságok átcsoportosításáról, a bírálók cseréjéről.

Különösen kirívó esetben az érintett bizottsági tagot a versenyigazgató mentesíti a további bírálat alól.

Minden esetben a közömbösebb ízű, illatú termékekkel kell kezdeni a bírálatot, majd az áthatóbb ízű, illatú termékek következnek.

Azonos típusú termékek esetében az illat és az íz hatás növekedése szerint kell a mintákat besorolni.

Sorozatvizsgálat esetén lehetőleg azonos íz- és illatjellegű termékeket ajánlatos bírálni.

Egymástól erősen eltérő karakterű, különböző ízű termékek vizsgálatánál célszerű az azonos jellegű termékekből mintacsoportokat összeállítani. Optimális a hármas sorozat, de egy csoport legfeljebb 4 mintából állhat.

Az egyes vizsgálatok között ízhatást közömbösítő anyagokat kell fogyasztani a bírálóknak.

A bírálat során megfelelő időközönként pihenőt kell elrendelni.

(A versenyigazgatónak nincs jogköre felülbírálnia a zsűrik, vagy a csúcs zsűri pontozását).

Az aranyérmes mintákból a győztes – Champion – tételek kiválasztása az összes bíráló véleménye alapján történik a verseny végén.

A csúcs-, és szakmai zsűri tagjait utazási költségtérítés illeti meg.

A verseny lezárásáig minden adatgazda köteles az adatokat kizárólag csak a feladata elvégzéséhez használni, kívülálló személy részére kiadott adat, vagy információ büntetőjogi következményeket vonhat maga után!

Nyilatkozni a versenyről, az eredményekről csak a kiíró engedélyével lehet.

X. A Versenyigazgató további feladatai:

A verseny szakmai irányítása, tisztaságának, a szabályzat szerint történő lebonyolításának garantálása.

A zsűri létszámának meghatározása.

A mintacsoportok kiosztása a bíráló zsűriknek.

Ügyeli a bírálat helyes lefolytatását, valamint azt, hogy a bírálók ne egyeztessék, ne befolyásolják egymás véleményét a bírálat során.

Az eredmények helyes rögzítésének, értékelésének ellenőrzése.

A verseny kategóriák meghatározása, melyekben kategória győztes hirdethető

A végső eredmények hitelesítése

A versenyben résztvevő termékek anonimitása megőrzésének ellenőrzése, az eredmények kihirdetéséig.

XI. A versenyre benevezett párlatok minősítése:

Minősítések, érmek, oklevelek:

Bronz

Ezüst

Arany

Champion, azaz kategória győztes. /Csak aranyérmes minta lehet./

A kiíró valamennyi benevezett mintánál, nevezőnél ellenőrizheti a tétel nagyságot, a minőség azonosságát.

Fődíjak:

Legjobb Versenyminta

Legjobb Magánfőzött Párlat

Legeredményesebb Magánfőző

Legjobb Bérfőzetett Párlat

Legeredményesebb Bérfőzető

Legeredményesebb Bérfőzde

Ezeket a díjakat a csúcs zsűri határozza meg az elért eredmények alapján.

XII. Dokumentáció

A verseny lebonyolításáról készült jegyzőkönyvet a versenyigazgató és a kiíró aláírásával hitelesítik. A dokumentumot kiírónak legalább egy évig meg kell őrizni.

XIII. A verseny nyilvánossága

A kiíró törekszik arra, hogy a verseny a lehetőségekhez mérten a legnagyobb publicitást élvezzen. A szakmai zsűrizést úgy kell megszervezni, hogy azt bárki megtekinthesse, de nem zavarhatja a bírálók munkáját! Az ünnepélyes eredményhirdetés Gyulán, a Gyulai Pálinkafesztiválon lesz, 2017. április 29-én 16:30 órától a színpadon, a lehető legnagyobb országos és nemzetközi sajtónyilvánossággal.

Mindazonáltal célszerű az egységes véleménynyilvánítás céljából a következőket leszögezni:

Az egész versenyről hivatalos nyilatkozatot csak a kiíró adhat. A verseny szakmai kérdéseiről pedig a versenyigazgató, de csak az eredmény kihirdetését követően.

A versenyről, vagy annak lebonyolításáról egyéb résztvevők, vagy érintettek csak az általuk képviselt gazdasági, állami, vagy társadalmi egység nevében nyilatkozhatnak, a versenyszabályzat előírásainak betartása mellett.

A versenyre nevezők, a mintájuk beadásával tudomásul veszik, hogy a versenyen elért pontszámukkal, eredményükkel szemben reklamációnak nincs helye.

A versennyel kapcsolatos minden jog a kiírót illeti meg.